COVID-19 děti narozené v pandemii ztráta přirozené imunity? Jak to vlastně je.

pošli přátelům

COVID-19 děti narozené v pandemii mohou díky ztrátě kontaktu s běžným prostředím mít problém se získáním přirozené imunity. a výskytu mikrobů díky desinfekcím a omezením pobytu na veřejnosti .

V tomto článku jsem sesbírali informace z důvěryhodných zdrojů, které vám mohou tento fenomén objasnit.

Svět je více než rok po pandemii COVID-19, takže mnoho lidí již delší dobu žije s omezeními uzamčení, karanténním obdobími a fyzickým distancováním. Ruční dezinfekční prostředek a masky jsou běžné. Všimli jste si, že klasické nachlazení a chřipka nebylo tak časté jako před pandemii? Co ale tyto změny životního stylu udělají s naším zdravím?

Někteří lidé vyjádřili znepokojení nad tím, zda není napaden jejich imunitní systém, vzhledem k tomu, že veřejnost se již fyzicky nemíchá.

Mohl by náš imunitní systém následně „zapomenout“, jak bojovat proti původcům chorob? Pro dospělé a starší děti je tu dobrá zpráva: Takto imunita nefunguje.

Podle vědců v době, kdy člověk dosáhne dospělosti, jeho imunitní systém již byl vystaven spoustě bakterií a virů a je schopen zahájit útok proti těmto útočníkům.

Z tohoto důvodu se imunitní systém již naučil, jak tyto mikroby zničit, a nezapomene to ani v důsledku dlouhodobého zablokování.

Ale co mladší děti, jejichž imunitní systém je stále ve fázi učení?

Tuto otázku si pokládají vědci

Děti a „hygienická hypotéza“

Mnoho rodičů a pečovatelů bude obeznámeno s takzvanou hygienickou hypotézou , i když ji neznají tedy zatím je to podobný případ pandemického fenoménu jako úzkostný syndrom COVID-19 článek čtěte zde

Jedná se v zásadě o myšlenku, že existuje souvislost mezi nárůstem alergických stavů a ​​sníženou expozicí mikrobům během dětství v důsledku hygienických opatření, jako je časté mytí rukou, desinfekce a absence přirozeného styku populace, zavedených na ochranu dětí před infekcí.

Imunitní systém je učební zařízení a při narození připomíná počítač s hardwarem a softwarem, ale s málo daty. Během prvního roku života musí být poskytnuty další údaje prostřednictvím kontaktu s mikroorganismy jiných lidí v přirozeném komunitním prostředí.

Pokud jsou tyto vstupy nedostatečné nebo nevhodné, regulační mechanismy imunitního systému mohou selhat. Výsledkem je, že systém napadá nejen škodlivé organismy, které způsobují infekce, ale také neškodné cíle, jako je pyl, domácí prach a potravinové alergeny, které vedou k alergickým onemocněním.

Konstatují odborníci

Známy lékař dodává, že nárůst ekzému, astmatu, senné rýmy a potravinových alergií za posledních 30 let pravděpodobně vyplynul ze snížené expozice infekcím.

Chceme vidět, jak si děti hrají na podlaze, špiní se a jsou vystaveny spoustě lidí v mnoha prostředích. Výsledkem je obvykle silný imunitní systém spojený se zdravou populací střevních bakterií zvanou mikrobiom.

Měli bychom mít na paměti, že by rodiče kojenců nebo malých dětí měli mít obavy z účinků fyzického distancování a zablokování na jejich imunitní systém?

Ano i ne.

Někteří mikrobi jsou přátelé, jiní ne

přirozená imunita
Pro přirozenou imunitu jsou mikroby základním kamenem

Vědci uvádějí, že zatímco důkazy podporují koncept imunitní regulace poháněné interakcemi mikrobů s hostiteli, pojem hygienická hypotéza je zavádějící nesprávné pojmenování. Neexistují žádné důkazy o tom, že hygiena, jak ji chápe veřejnost, je zodpovědná za klinicky relevantní změny mikrobiální expozice. “

Jejich práce stanoví, jak myšlenka, že jsme se stali „příliš čistými“, zůstala ve veřejné mysli. V roce 2017 napsal vědecký tým prorocky, že k tomu také dochází v době, kdy problémy s infekčními chorobami znamenají, že hygiena je stále důležitější.

To je zvláště důležité pro respirační viry, jako je SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19. Vzhledem k tomu, že viry nelze léčit antibiotiky, je zásadní předcházet jim hygienickými postupy, jako je mytí rukou, čištění a dezinfekce povrchů.

Vědecký koncept představený v roce 2007 naznačuje, že důležitými expozicemi mikroby v raném životě nejsou ve skutečnosti nachlazení, spalničky nebo jiná dětská onemocnění, ale spíše ty mikroby, které byly již v období dávné minulosti lovců a sběračů, kdy se vyvíjel imunitní systém člověka.

Mezi tyto mikroby patří druhy, které žijí ve vnitřním i venkovním prostředí, a pocházejí z kůže, střev a dýchacích cest jiných lidí.

Expozice OF jsou životně důležité, říkají vědci, protože interagují s regulačními systémy, které udržují imunitní systém v rovnováze a zabraňují nadměrné reakci, která je základní příčinou alergií. Klíčem je rozmanitost mikrobiální expozice.

Poznamenávají, že nejdůležitější doby v životě pro expozici OF jsou během těhotenství, porodu a prvních měsíců kojeneckého věku. Dodávají také, že je nezbytné pokračovat v expozici od matky a sourozenců. Podobně domácí zvířata zvyšují celkovou rozmanitost mikrobů v domácnosti

Dezinfekční prostředek na ruce: Přítel nebo nepřítel?

A co všechno mytí a dezinfekce rukou? Ovlivní toto chování imunitní reakce mladých lidí?

Myšlenka, že bychom mohli vytvořit„ sterilní “domovy prostřednictvím nadměrné čistoty, je nepravděpodobná. Jakmile jsou mikroby odstraněny, jsou nahrazeny prachem a vzduchem z venkovního prostředí. Komenzálními mikroby vylučovanými z lidského těla a našich domácích mazlíčků a kontaminovanými potravinami přinesenými z venku do domovů.

Poznamenávají, že změny v životním stylu a životním prostředí, včetně změn ve stravování a zvýšeného užívání antibiotik. Stejně jako zrychlená urbanizace vedly ke změnám v expozici našich mikrobů. To pravděpodobně přispělo ke zvýšení alergických stavů, jako je ekzém, senná rýma a potravinové alergie.

Autoři však také poznamenávají, že veřejná myšlenka, že obsedantní hygiena a čistota je hlavní příčinou nárůstu alergií, již není podporována.

To je pozitivní zpráva pro rodiče malých dětí v dobách COVID-19 – data jsou nyní dostatečně silná, aby podpořila přirozený porod, fyzickou interakci mezi sourozenci, více sportu a další outdoorové aktivity (včetně dětí v kočárcích).

Jedním z nich jsou procházky, které se staly tak populární pro rodiny uvízlé doma, jsou prospěšné pro zavedení kojenců do těchto rozhodujících mikrobů.

Posílení imunity kojenců používajících mateřské mléko

Je-li člověk schopen kojit své dítě nebo získat přístup k darovanému mateřskému mléku, které by jej nakrmilo, bylo by to také výhodné – zejména při absenci obvyklého kontaktu s více lidmi, a tedy s rozmanitějšími mikroby.

Výzkumníci, kteří  v září 2020 zveřejnili studii si všimli důležitosti mateřského mléka pro kojence narozené během pandemie.

Důvodem je, že obsahuje nejen základní živiny (bílkoviny, sacharidy a tuky), ale také řadu faktorů, které řídí vývoj a zrání imunitního systému a chrání novorozence před patogeny v životním prostředí.“

Dodávají, že mateřské mléko obsahuje také imunitní buňky, jako jsou lymfocyty, neutrofily a makrofágy, což dále zvyšuje imunitu.

Psychologické účinky izolace na imunitu

Po prozkoumání fyzických aspektů imunity se nyní zaměřujeme na psychologické účinky. Přestože si dospělí a starší děti mohou vydechnout, protože vědí, že jejich imunitní systém si bude pamatovat, jak bojovat s mikroby, je třeba zvážit další část této hádanky a tím je stres.

Výzkumní zveřejnili recenzi: Všimněte si, že zatímco fyzické distancování minimalizuje šíření COVID-19, má sociální izolace potenciál ovlivnit kardiovaskulární a imunitní systém.

Poukazují na předchozí studie na zvířatech, které vědci prováděli na sociálně izolovaných myších, primátech a jiných druzích.

Píšou: Je třeba poznamenat, že vysoká úroveň zánětu je hnací silou kardiovaskulárních onemocnění. Sociální izolace byla spojena s downregulací interferonů typu I a II a zhoršenou odpovědí na infekci virem opičí imunodeficience.

Poznamenávají, že v důsledku sociální izolace je spouštěcím faktorem snížené schopnosti těla reagovat na nepříznivé situace spíše emoční než fyzické povahy.

Jak se prodlužuje doba uzamčení a sociální distancování, narůstá úzkost a osamělost. Je tedy pravděpodobné, že výše uvedené změny v imunitním systému by se postupem času staly výraznějšími.

Doplňují autoři

Vědci také pozorovali takové účinky u lidí. Chronický stres může potlačit ochranné imunitní reakce a / nebo zhoršit patologické imunitní odpovědi. U dospělých je starostí o imunitu spíše stres z izolace a pandemie než nedostatek interakce s mikroby.

Starší děti a imunita

Starší děti čelí od března 2020 jedinečným výzvám a několik výzkumných týmů se zaměřuje na to, jak mohou tyto výzvy ovlivnit imunitu pro tuto věkovou skupinu.

Průzkum, který provedli vědci v Kanadě analyzoval změny v pohybovém a herním chování u dětí bezprostředně po vypuknutí COVID-19.

Výsledky ukázaly, že pouze 5,4% dětí a 0,8% mladých lidí během této doby splňovalo kombinované pokyny pro pohybové aktivity.

Děti i mladí lidé měli nižší úroveň fyzické aktivity, trávili méně času venku, měli více času na trávení volného času a během období průzkumu celkově více spali.

Vědci poznamenávají, že zdravé pohybové chování pozitivně přispívá k fyzickému i duševnímu zdraví mladých lidí, včetně rozvoje silnějšího imunitního systému. Proto tato počáteční zjištění představují určitý důvod k obavám.

Autoři si všímají, že vlastnictví rodinného psa a povzbuzení a podpora rodičů byly pozitivně spojeny se zdravým pohybovým chováním.

Mezitím se další průzkum rozhodl pochopit, jak děti školního věku zažívaly stres během počátečního období blokování.

Vědci provedli v březnu a červnu 2020 průzkumy přibližně 2050 ve věku 8–17 let, aby zjistily příčiny a frekvenci jejich stresu během blokování.

Je zajímavé, že zjistili, že s postupujícím blokováním aktivit se mnoho dětí cítilo méně často stresovaných. Konkrétně mezi březnem a červnem 2020 se procento dětí, které se někdy cítily ve stresu, snížilo ze 52% na 36% a procento dětí, které se cítily zřídka nebo nikdy ve stresu, vzrostlo z 21% na 44%.

Na základě odpovědí z průzkumu vědci spekulují, že důvodem poklesu úrovně stresu u dětí během tohoto období je to, že během uzamčení zmizely každodenní starosti. 

V prvním průzkumu se odpovědi obvykle týkaly školy, starostí o jejich vzhled, šikany a alergií. Ve druhém průzkumu takové obavy chyběly a jejich odpovědi se primárně zaměřovaly na COVID-19.

Není to všechno dobrá zpráva o stresu, protože průzkum také odhalil, že největší hlášené zvýšení stresu během období uzamčení pocházelo ze starostí se školu.

Jen něco málo přes 42% dětí uvedlo, že se cítí více stresovaní svými školními pracemi a zkouškami, zatímco školy byly zavřeny.


Máme pro Vás další informace o COVID-19

pošli přátelům

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..