Sklenice piva

Míchání piva s tvrdým alkoholem je dle konzumentů nevhodné a odkazuje na myšlenku, že konzumace alkoholických nápojů v určitém pořadí sníží riziko a závažnost kocoviny.

Kocovina popisuje příznaky, které může někdo zažít den po požití alkoholu. Tyto příznaky mohou zahrnovat bolesti hlavy, dehydrataci a nevolnost.

Množství alkoholu, které člověk vypije, má  významnější vliv než druh alkoholu, který konzumuje. Aby se snížilo riziko nebo závažnost kocoviny, lidé musí pít méně alkoholu, bez ohledu na typ.

Míchání piva s tvrdým alkoholem

Míchání piva s tvrdým alkoholem

Tradiční mýtus míchání piva s tvrdým alkoholem má mnoho variací. Podle  studie z roku 2020 se toto rčení vyskytuje v mnoha různých jazycích a může pocházet ze staré lidové moudrosti.

Rčení říká, že pití alkoholu po pití piva může u někoho způsobit extrémnější příznaky kocoviny. Moderní výzkumy však tento mýtus vyvrátily.

Výše uvedená studie z roku 2020 zkoumala účinek konzumace piva a vína v různých řadách a kombinacích mezi 90 dospělými účastníky, aby prozkoumala pravdu za touto lidovou mourdostí.

Výsledky studie však naznačují, že pořadí a druh alkoholu neovlivnily závažnost kocoviny.

Co způsobuje závislost na alkoholu vědecká studie zkoumá emoce čtěte článek

Záleží na pořadí pití alkoholu?

Mnoho lidí zná a věří výše uvedenému rčení. Výzkum však naznačuje, že pořadí, ve kterém někdo konzumuje pivo a tvrdý alkohol nebo víno významně neovlivňuje závažnost kocoviny.

Podle  National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism určité sloučeniny v alkoholických nápojích mohou ovlivnit závažnost příznaků kocoviny.

Mohou obsahovat vyšší hladiny kongenerů, což je sloučenina, ke které dochází v důsledku fermentace, což by mohlo zhoršit příznaky kocoviny. Někteří lidé mohou také pociťovat  bolesti hlavy po pití vína kvůli siřičitanům, konzervační látce.

Závažnost kocoviny se však vztahuje k množství alkoholu, které osoba konzumuje, bez ohledu na typ alkoholického nápoje nebo pořadí nápojů. Mezi další faktory, které mohou přispět k příznakům kocoviny, patří:

  1. dehydratace
  2. acetaldehyd , toxický vedlejší produkt alkoholu
  3. narušené spánkové vzorce
  4. odvykání od alkoholu nebo jiných látek
  5. kombinace alkoholu s jinými látkami

Tipy, jak předejít kocovině

Jediný  způsob, jak  zcela zabránit kocovině, je nepít alkohol nebo pít s mírou. Nakonec jen čas pomůže někomu zotavit se z kocoviny.

jak předejít kocovině

Tipy jak zabránit kocovině:

  • Zůstaňte hydratovaní:  Dehydratace může vést k příznakům kocoviny. Střídání alkoholických nápojů a vody může pomoci udržet úroveň hydratace.
  • Vyvarujte se cocalových:  mohou ztížit umírněné pití nebo kontrolu spotřeby alkoholu.
  • Pijte střídmě:  Dodržování doporučených pokynů pro konzumaci alkoholu je zásadní. Podle odborníků se dospělí ve věku pro legální pití alkoholu musí omezit na 2 alkoholické nápoje pro muže nebo 1 alkoholický nápoj denně pro ženu.
  • Vybírejte nápoje informovaně:  Zatímco se toto rčení zaměřuje na pivo a likér, na typu alkoholického nápoje záleží méně než na celkovém obsahu alkoholu. Volba nápojů s nižším obsahem alkoholu může snížit riziko kocoviny.
  • Upřednostňujte spánek:  Alkohol může narušit spánkové vzorce, což přispívá k malátnosti a únavě následující den. Dostatečný odpočinek po pití může tyto účinky zmírnit.

Často kladené otázky

Níže jsou uvedeny odpovědi na běžné otázky o konzumaci alkoholu a kocovině.

Je pro vás pivo lepší než tvrdý alkohol?

Průzkum  z roku 2019  naznačuje, že různé alkoholické nápoje mohou souviset s různými emočními stavy. Vyšší procento respondentů průzkumu uvedlo, že se při pití lihovin ve srovnání s pivem cítí sebevědomě, plní energie a sexy.

Vyšší procento respondentů však také uvedlo, že se při pití lihovin ve srovnání s pivem cítí agresivně, nemocně, plačtivě a neklidně. Pivo spíše způsobovalo únavu a uvolnění.

Ani pivo ani likér nejsou ze své podstaty lepší pro prevenci kocoviny. Na čem  nejvíce záleží  je celkové množství alkoholu, které člověk vypije. Odpovědné pití a umírněnost jsou klíčové, bez ohledu na výběr nápoje.

Míchání piva a likéru

Míchání různých druhů alkoholických nápojů nemusí nutně vést ke zvýšené intoxikaci. To, jak se člověk cítí opilý, závisí především na celkovém příjmu alkoholu, bez ohledu na míchání nápojů.

Proč mám z piva horší kocovinu než z tvrdého alkoholu?

Lidé, kteří jsou citliví na siřičitany a pijí pivo obsahující tuto konzervační látku,  mohou po pití zaznamenat  příznaky jako je bolest hlavy.

Závažnost kocoviny se však může lišit v závislosti na faktorech, jako je tolerance alkoholu, úroveň hydratace a osobní fyziologie. Snížení spotřeby alkoholu je nejlepší způsob, jak se vyhnout kocovině.

Souhrn

Moudro o nevhodnosti míchání piva s tvrdým alkoholem je velmi populární, postrádá však vědecké důkazy, které by podpořily myšlenku, že pořadí pití ovlivňuje kocovinu nebo jak rychle se člověk může cítit opilý.

Bez ohledu na to, jaké pití si někdo zvolí,  lidé potřebují  pít s mírou, aby se snížila závažnost kocoviny a minimalizovalo se riziko zdravotních komplikací souvisejících s nadměrnou konzumací alkoholu.

Aby se zabránilo kocovině, musí člověk zůstat hydratovaný, omezit konzumaci alkoholu a hodně spát. Lidé, kteří mají obavy z pití alkoholu, se mohou poradit s lékařem.