Duševní zdraví

Příznaky duševních poruch a léčba

Duševní zdraví je stav pohody, ve kterém si jedinec uvědomuje své vlastní schopnosti, dokáže se vypořádat s běžnými životními stresy, může pracovat produktivně a je schopen přispět do své komunity.

Může ovlivnit každodenní život, vztahy a fyzické zdraví. Tento odkaz však funguje i jiným směrem. K narušením psychické pohody mohou přispět všechny faktory života lidí, mezilidské vztahy a fyzické faktory.

Jak pečovat o své duševní zdraví

Péče o zdraví může zachovat schopnost člověka užívat si života. Učinit to znamená dosažení rovnováhy mezi životními činnostmi, povinnostmi a úsilím o dosažení psychické odolnosti.

Stavy, jako je stres, deprese a úzkost, mohou ovlivnit psychickou pohodu a narušit rutinu člověka.

Ačkoli se termín duševní pohoda běžně používá, mnoho podmínek, které lékaři uznávají jako psychologické poruchy, má fyzické kořeny.