Články na téma variaty delta SARS-CoV-2

Varianta delta priznaky mutace viru SARS-CoV-2 zvaná delta se i nadále rychle šíří po mnoha částech světa. Co o této variantě zatím víme? Delta varianta SARS-CoV-2 – vědecky známá jako B.1.617.2 linieD byla poprvé identifikována vědci v prosinci 2020 v Indii.

V dubnu 2021 se delta varianta stala nejčastěji šířenou variantou, která způsobila nové případy COVID-19 v Indii. Od té doby byla tato varianta podle údajů hlášena v 80 zemích.

Varianta delta priznaky

V poslední době se vyskytly obavy na celém světě zejména ve Velké Británii a Spojených státech – že by varianta delta mohla vést k další vlně COVID-19, což by vrátilo národní i mezinárodní úsilí o zmírnění pandemických omezení.

Podle nejnovější zpráv by se varianta delta mohla stát dominantní variantou na celém světě v 72% sekvenovaných případů infekce SARS-CoV-2 a 98% sekvenovaných a genotypovaných případů Způsobeno touto variantou.

Mutace delta COVID-19 zprávy z důvěryhodných zdrojů

1 2