Autorská práva k tomuto webu a jeho obsahu patří Pardubky.cz © 2023 všechna práva vyhrazena. Jakékoli další distribuce nebo reprodukce části nebo celého obsahu v jakékoli formě je zakázána, kromě následujících:

  • můžete tisknout nebo stahovat na místní pevný disk výtažky pouze pro své osobní a nekomerční použití
  • můžete kopírovat obsah jednotlivým třetím stranám pro jejich osobní použití, ale pouze pokud potvrdíte, že web je zdrojem materiálu

Obsah nesmíte, s výjimkou našeho výslovného písemného souhlasu, šířit nebo komerčně využívat. Nesmíte jej ani přenášet ani ukládat na žádné jiné webové stránce nebo v jiné formě elektronického vyhledávacího systému.

Neoprávněné použití obsahu této webové stránky může vést k uplatnění nároku na náhradu škody a/nebo být trestným činem.