Obezita

Obezita a nadváha

Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které představuje riziko pro zdraví. Index tělesné hmotnosti (BMI) nad 25 je považován za nadváhu a nad 30 je obézní. Tento problém se rozrostl do epidemických rozměrů, přičemž v roce 2021 podle celosvětové zátěže nemocí zemřou v důsledku nadváhy nebo obezity více než 4 miliony lidí ročně. 

Míra nadváhy a obezity stále roste u dospělých a dětí. Od roku 1975 se celosvětově zvýšila prevalence dětí a dospívajících s nadváhou nebo obezitou ve věku 5–19 let více než čtyřnásobně ze 4 % na 18 %.

Obezita je jednou stranou dvojího břemene podvýživy a dnes je více lidí obézních než s podváhou ve všech regionech kromě subsaharské Afriky a Asie. Nadváha a obezita, které byly dříve považovány za problém pouze v zemích s vysokými příjmy, jsou nyní dramaticky na vzestupu v zemích s nízkými a středními příjmy, zejména v městském prostředí. Naprostá většina dětí s nadváhou nebo obezitou žije v rozvojových zemích, kde je míra nárůstu o více než 30 % vyšší než ve vyspělých zemích.

Zdravotní komlikace spojené s obezitou

Nadváha a obezita jsou hlavními rizikovými faktory pro řadu chronických onemocnění, včetně kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou srdeční choroby a mrtvice, které jsou celosvětově hlavními příčinami úmrtí. Nadváha může také vést k cukrovce a souvisejícím stavům, včetně slepoty, amputací končetin a nutnosti dialýzy.

Od roku 1980 se výskyt cukrovky na celém světě zčtyřnásobil. Přenášení nadváhy může vést k poruchám pohybového aparátu včetně osteoartrózy. Obezita je také spojována s některými druhy rakoviny, včetně rakoviny endometria, prsu, vaječníků, prostaty, jater, žlučníku, ledvin a tlustého střeva. Riziko těchto nepřenosných nemocí se zvyšuje, i když má člověk jen mírnou nadváhu, a s rostoucím indexem tělesné hmotnosti (BMI) je stále vážnější.

Obezita v dětském věku je spojena s celou řadou závažných zdravotních komplikací a zvýšeným rizikem předčasného nástupu souvisejících onemocnění. Studie zjistily, že bez zásahu budou děti a dospívající s obezitou pravděpodobně i nadále obézní až do dospělosti.

Prevence a kontrola obezity

Mnoha příčinám nadváhy a obezity lze předejít a lze je zvrátit. Žádná země však zatím růst této epidemie nezvrátila. Ačkoli se na ní podílejí i další faktory, základní příčinou obezity je nerovnováha mezi přijatými a vydanými kaloriemi. Vzhledem k tomu, že se v posledních desetiletích změnila globální strava, došlo ke zvýšení spotřeby energeticky bohatých potravin s vysokým obsahem tuku a volných cukrů. Došlo také k poklesu fyzické aktivity kvůli měnící se povaze mnoha druhů práce, lepšímu přístupu k dopravě a rostoucí urbanizaci.

Snížení rizika nadváhy a obezity zahrnuje snížení množství kalorií přijatých z tuků a cukrů, zvýšení podílu denního příjmu ovoce, zeleniny, luštěnin, celozrnných výrobků a ořechů a pravidelnou fyzickou aktivitu (60 minut denně pro děti a 150 minut týdně pro dospělé). U miminek studie prokázaly, že výhradní kojení od narození do 6 měsíců věku snižuje riziko nadváhy nebo obezity kojenců.

Články s tématem obezita

Tady je zatím konec :)

Tady je zatím konec :)