Vitamín D a koronavirus jak to vlastně je. Velký souhrn o účinnosti Vitamínu D proti COVID-19

- Čas na čtení: 7 minuty
pošli přátelům

Vitamín D a koronavirus velké téma. Studie zkoumající úlohu vitaminu D při prevenci nebo léčbě COVID-19 vyvodily protichůdné závěry. Ale měl by nám nedostatek důkazů bránit v doplňování hladiny vitaminu D, když je podzim a směřujeme k zimě?

Většina lidí ví, že vitamin D je nezbytným vitamínem pro zdravé kosti a zuby. Ale vědci přisuzují vitamínu D celou řadu dalších funkcí. Jedna z nich je, že podporuje imunitní systém.

Systematický přehled a analýza z roku 2015 čerpala z údajů z 35 randomizovaných kontrolovaných studií, aby se zjistilo, zda by užívání vitaminu D mohlo zabránit akutním infekcím dýchacích cest.

Dospěli k závěru, že užívání vitaminu D bylo bezpečné a celkově chránilo před akutní infekcí dýchacích cest.

Vitamín D a koronavirus
Vitamín D a koronavirus určitě nic nezkazíte když ho budete brát

Proč vitamin D?

Řada odborníků uvedla studii z roku 2017 jako nepřímý důkaz, že vitamin D může mít ochranný účinek proti COVID-19.

Společnou myšlenkou je, že přiměřené hladiny vitaminu D mohou pomoci našemu imunitnímu systému bojovat proti viru SARS-CoV-2, stejně jako u jiných virů, které způsobují infekce horních cest dýchacích.

Abychom vyrobili vitamin D, naše těla přeměňují metabolit cholesterolu v našich kožních buňkách na neaktivní formu vitaminu D, když jsme vystaveni slunečnímu záření, konkrétně ultrafialovému B (UVB). Tato neaktivní forma pak prochází další chemickou modifikací v játrech a ledvinách.

Pigment melanin, který dodává naší pokožce barvu, brání UVB světlu v přístupu k buňkám. Čím je tedy pokožka člověka tmavší, tím více UVB světla potřebuje k tomu, aby dosáhla adekvátní hladiny vitaminu D pouze ze samotného slunečního záření.

Vzhledem k vztahu mezi vitaminem D a respiračními infekcemi není asi překvapením, že mnoho lidí navrhlo souvislost mezi vitaminem a nemocí.

Vitamín D a koronavirus jaké jsou zatím důkazy

V červnu 2020 Národní institut péči o zdraví a ve Velké Británii uvedl, že, neexistují žádné důkazy, které by podporovaly užívání doplňků vitaminu D ke specifické prevenci nebo léčbě COVID ‑ 19.

Organizace založila své prohlášení na datech z řady publikovaných studií, které všechny považovaly účinnost vitamínu za velmi nízkou.

Jakmile autoři objasnili matoucí faktory, dospěli k závěru, že neexistuje žádná souvislost mezi hladinami vitaminu D a pravděpodobností nutnosti hospitalizace pro COVID-19 nebo úmrtí.

V srpnu také španělští vědci uvedli výsledky malé klinické studie zabývající se přijetím jednotky intenzivní péče a doplňováním vitaminu D.

Tým dal jedné skupině pacientů dodatečnou vysokou dávku kalcifediolu, prekurzorové molekuly vitaminu D, kromě řady léků k léčbě COVID-19. Druhá skupina kalcifediol nedostávala.

Z 50 pacientů léčených kalcifediolem jeden účastník byl umístěn na JIP, zatímco z 26 pacientů u, kterých nebyl nasazen vitamín D vyžadováno intenzivní péči 13 z nich tedy polovina, uvedli vědci.

I když se tato čísla zdají působivá, studie byla malá a má několik omezení. Jedním z nich je, že hladiny vitaminu D u účastníků nebyly měřeny před a během studie. Mezi oběma skupinami byly také rozdíly ve zkreslujících faktorech, jako jsou jiné zdravotní problémy.

Studie byla navíc otevřená, takže vědci i účastníci věděli, kdo dostal vitamin D, což ponechává prostor pro zaujatost.

Kdo má pozitivní test na COVID-19?

Studie publikovaná na začátku září  zkoumala hladiny vitaminu D u lidí, kteří podstoupili test COVID-19. Americký výzkumný tým použil údaje od 4314 lidí, kteří byli testování na COVID-19 mezi 3. březnem a 10. dubnem 2020.

Při pohledu na lékařské záznamy identifikovali 489 jedinců, u kterých byla hladina vitaminu D měřena někdy před provedením testu, ale ne 14 dní před ním.

Z této skupiny mělo 71 lidí pozitivní výsledky testů COVID-19. Z nich 32 mělo nedostatek vitaminu D a 39 nedostatek nemělo. Rozdíl mezi těmito čísly nedosáhl statistické významnosti.Tým poté pomocí modelu předpověděl, kolik lidí pravděpodobně mělo nedostatek vitaminu D v době jejich testů COVID-19, na základě předchozích testů vitaminu D a jakýchkoli informací o následných doplňcích vitaminu D.

Když se vědci podívali na pozitivní testy COVID-19 ve vztahu k předpokládanému stavu vitaminu D, jejich model ukázal, že 21,6% lidí, kteří pravděpodobně měli v době testování nedostatek vitaminu, obdrží pozitivní výsledky testu COVID-19. Toto číslo bylo 12,2% u lidí bez deficitu.

I když tato data mohou naznačovat, že vitamin D hraje roli v pravděpodobnosti obdržení pozitivního výsledku testu COVID-19, vědci opatrně popsali mnoho omezení jejich studie.

V příspěvku poznamenávají, že k určení, zda by tyto intervence mohly snížit výskyt COVID-19, jsou nutné randomizované klinické studie intervencí ke snížení nedostatku vitaminu D, včetně intervencí široké populace i intervencí mezi skupinami se zvýšeným rizikem nedostatku vitaminu D a / nebo COVID-19.

V září byly zveřejněny výsledky velké retrospektivní studie provedené vědci z USA

Tým zkoumal údaje od 191 779 lidí se zaznamenanými výsledky testů COVID-19 a informace o hladinách vitaminu D z testů provedených v předchozích 12 měsících.

Jejich analýza ukázala, že 8,1% z 27 870 lidí s odpovídajícími hladinami vitaminu D mělo pozitivní test na infekci SARS-CoV-2, zatímco 12,5% z 39 190 jedinců s nedostatkem vitaminu D mělo pozitivní výsledky.

I když jsou data opět slibná, existuje řada omezení. Vědci například použili model, který údajům příliš dobře neseděl.

Výsledky testu na vitamin D také nemusí přesně odrážet stav vitamínu D u každého člověka v době testu COVID-19. Tým uznává, že mohou existovat i další matoucí faktory.

Komplikace s vitaminem D a COVID-19

Lékařské zprávy nedávno informovaly o studii, která zkoumala stav vitaminu D u skupiny pacientů, kteří vyžadovali nemocniční léčbu s COVID-19.

Vědci zjistili, že pouze 32,8% z 235 pacientů mělo hladinu vitaminu D alespoň 30 nanogramů na mililiter, což považovali za dostatečné. Viděli také souvislost mezi dostatečnými hladinami vitaminu D a méně závažným COVID-19.

Ačkoli studii doplňuje soubor důkazů, které argumentují ochranným účinkem vitaminu D proti COVID-19, zahrnovala pouze malý počet pacientů a vědci nezohlednili několik potenciálních matoucích faktorů, včetně socioekonomického stavu, které by mohly měly dopad na závažnost COVID-19.

Skutečně však záleží na účincích, když lze vitamin D snadno doplnit?

Doplňky vitaminu D pro všechny?

Řada vědců a lékařů z celého světa postupně naznačuje, že stojí za to užívat vitaminu D i když klinické studie souvislosti mezi vitaminem D a COVID-19 stále probíhají.

Jedná se o predikce přínosů vitaminu D pro zdraví kostí a svalů, ale existuje šance, že jejich implementace může také snížit dopad COVID-19 v populacích, kde převládá nedostatek vitaminu D jejich implementací není co ztratit a potenciálně mnoho získat.

Mnoho vlád po celém světě stanovilo doporučené denní hladiny vitaminu. To platilo před COVID-19.

Přirozené potravinové zdroje vitaminu D zahrnují mastné ryby, hovězí játra, sýr, žloutky a houby. Mnoho snídaňových cereálií a alternativ mléka a jiných mléčných výrobků je obohaceno o vitamin D, stejně jako počáteční kojenecká výživa.

Lékaři doporučují  400 IU nebo 10 mcg denně pro lidi všech věkových skupin. Většina lidí dokáže na jaře a v létě “vyrobit” dostatek vitaminu D ze stravy a expozice slunečnímu záření. Po zbytek roku to tak nemusí být.

Jelikož je pro lidi obtížné splnit doporučení 10 [mcg] konzumovat potraviny přirozeně obsahující nebo obohacené vitaminem D, měli by lidé zvážit užívání doplňku stravy obsahujícího 10 [mcg] vitaminu D na podzim a v zimě,

Doporučují vědci

Za zmínku stojí, že nadměrné hladiny vitaminu D jsou toxické. K toxicitě vitaminu D téměř vždy dochází při nadužívání doplňků. Horní denní limit vitaminu D pro děti ve věku 1–8 let je 63–75 mcg nebo 2 500–3 000 IU. U dětí ve věku 9 a více let, dospívajících a dospělých je to 100 mcg nebo 4 000 IU.

Poraďte se vždy se svým lékařem, postačí telefonicky jaké množství vitamínu D Vám doporučí užívat

3 Témata vitamín D

 1. Dostatek vitaminu D může snížit komplikace
 2. Imunitní stárnutí a jak s ním bojovat
 3. Našlápněte imunitu v době pandemie

10 vybraných článků na téma současné pandemie

 1. Jak počasí ovlivňuje COVID-19? Co máme čekat v zimě?
 2. Obezita a COVID-19 nové důkazy o vyšším riziku průběhu nemoci
 3. Koronavirus jak chránit své duševní zdraví
 4. Koronavirus psychika a duševní zdraví během pandemie COVID-19
 5. Dezinfekce domova věk nového koronaviru perfekt rady
 6. Našlápněte imunitu v době pandemie jak na to
 7. Jak dlouho vydrží Koronavirus COVID-19 na různém povrchu
 8. Rady pro děti jak se chránit před novým koronavirem COVID-19
 9. Co říci svému dítěti o koronaviru a jak se chovat info pro rodiče
 10. Mýtusy o koronavirus co není o (COVID-19) pravda musíte vědět


pošli přátelům

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..